Ứng dụng cho giám sát chất lượng nước ao nuôi tôm nước lợ

Ngày đăng: 14/06/2021 01:15 PM

  Nuôi tôm nước lợ là lĩnh vực chịu nhiều tổn thương khi phải đối diện với nhiều rủi ro trong canh tác. Ứng dụng của giải pháp sẽ giúp giảm thiểu rủi ro trong giám sát chất lượng nước ao nuôi thương phẩm, hỗ trợ ứng phó chủ động khi các chỉ tiêu vượt ngưỡng cho phép, đặc biệt là các chỉ số oxy hoà tan, và khí độc trong ao như Ammonium (NH4+) và Nitrite (NO2-).

  Hình 1: Mô hình ứng dựng IoT trong nuôi tôm nước lợ.

   

   

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline