Quý I/2021, sản xuất nông lâm thủy sản tiếp tục đạt được kết quả cao, toàn diện (06-04-2021)

Ngày đăng: 08/04/2021 10:55 AM

  Ngay từ đầu năm, toàn ngành Nông nghiệp tích cực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm; thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các giải pháp ổn định sản xuất, ứng phó với rét đậm, rét hại, hạn, mặn, phòng chống dịch bệnh (nhất là dịch bệnh Covid-19), đẩy mạnh tiêu thụ nông sản. Nhờ vậy, Quý I sản xuất nông lâm thủy sản tiếp tục đạt được kết quả cao, toàn diện.
   

   

  Quý I/2021, sản xuất nông lâm thủy sản tiếp tục đạt được kết quả cao, toàn diện
  Ảnh minh hoạ

  Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng toàn  ngành Quý  I ước tăng 3,16% so với năm 2020; trong đó: nông nghiệp tăng 3,19%, lâm nghiệp tăng 3,78% và thủy sản tăng 2,9%. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản tăng 3,27% với cùng kỳ; trong đó: nông nghiệp tăng 3,36%, lâm nghiệp tăng 3,78% và thủy sản tăng 2,9%. Cụ thể liên quan đến lĩnh vực thủy sản: Tháng 3, tổng sản lượng thuỷ sản ước đạt 683,9 nghìn tấn, tăng 3,0% so tháng 3/2020. Lũy kế Quý  I, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 1.825,3 nghìn tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái.  

  Tháng 3, sản lượng khai thác thủy sản đạt 344,1 nghìn tấn, tăng 1,9%. Tính  chung Quý  I, sản lượng khai thác thủy sản đạt 885,0 nghìn tấn, tăng 1,0% so với cùng kỳ; trong đó: khai thác biển đạt 845,1 nghìn tấn, tăng 1,1%. Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 3 ước đạt 339,8 nghìn tấn, tăng 4,2% so với tháng 3/2020. Quý I, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 940,3 nghìn tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ; trong đó: sản lượng cá tra ước đạt 323 nghìn tấn, tăng 1,1%; sản lượng tôm đạt 122,7 nghìn tấn, tăng 4,8% (tôm sú ước đạt 49,1 nghìn tấn, tăng 0,5%; tôm thẻ chân trắng ước đạt 73,5 nghìn tấn, tăng 6,8%).

  Xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt 18,34 tỷ USD

  Quý I, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt 18,34 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt khoảng 10,61 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái; nhập khẩu ước đạt 7,74 tỷ USD, tăng 44,7%; Xuất siêu khoảng 2,87 tỷ USD, giảm 18,2% so với cùng kỳ năm 2020.

  Kim ngạch xuất khẩu tháng 3 ước đạt 4,12 tỷ USD, tăng 20,0% so với tháng 3/2020, tăng 57,4% so với tháng 02/2021; trong đó, giá trị XK nhóm nông sản chính ước đạt 1,75 tỷ USD, lâm sản chính ước đạt 1,52 tỷ USD, thủy sản 685 triệu USD... Tính chung quý I, kim ngạch XK nông lâm thủy sản ước đạt 10,61 tỷ USD, tăng 19,7% so với quý I/2020. Trong đó, XK nhóm nông sản chính ước đạt 4,59 tỷ USD, tăng 10,2%; lâm sản chính đạt 3,94 tỷ USD, tăng 41,6%; thủy sản ước đạt 1,69 tỷ USD, tăng 3,3%; chăn nuôi ước đạt 89 triệu USD, tăng 34,7%. Quý I, nhiều mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao hơn so với cùng kỳ, trong đó có tôm đạt 773 triệu USD (tăng 8,3%); Trái lại, cá tra nằm trong nhóm những mặt hàng giảm, cá tra đạt 373 triệu USD (giảm 2,6%).

  Ước giá trị XK nông lâm thủy sản Quý I tới các thị trường thuộc khu vực châu Á (chiếm 54,4% thị phần), châu Mỹ (32,2%), châu Âu (11,8%), châu Đại Dương (1,8%) và châu Phi (1,5%). Trong đó, 04 thị trường xuất khẩu chính là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn quốc.

  Tính chung quý I, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản ước đạt 7,74 tỷ USD, tăng 44,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 3,7 tỷ USD, tăng 66,7%; nhóm hàng thủy sản ước khoảng 505 triệu USD, tăng 21,6%; nhóm lâm sản chính khoảng 728 triệu USD, tăng 34,7%.

  Một số chỉ tiêu quý II

  Tăng trưởng GDP đạt 3,52%; Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt trên 9,7 tỷ USD. Sản lượng lúa cần đạt khoảng 9,5 triệu tấn. Sản lượng thịt lợn hơi cần đạt khoảng 865 triệu tấn; sản lượng thịt gia cầm khoảng 368 triệu tấn. Sản lượng khai thác gỗ cần đạt khoảng 4,85 triệu m3. Tổng sản lượng thủy sản cần đạt 2,4 triệu tấn (trong đó: Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 1,37 triệu tấn; sản lượng khai thác thủy sản đạt 850 nghìn tấn).

  Để đạt được những mục tiêu trên, trong tháng 4, Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; theo dõi sát tình hình thời tiết, dịch bệnh trên cây trồng/ vật nuôi; đồng thời theo dõi biến động thị trường trong nước và quốc tế để kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh kế hoạch sản xuất nhằm giữ nhịp tăng trưởng của ngành.

  Cụ thể đối với lĩnh vực Thuỷ sản: Tiếp tục hướng dẫn các địa phương tập trung phát triển nuôi trồng các đối tượng chủ lực (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra) và các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao theo hướng nâng cao giá trị thương mại và phát triển bền vững. Làm việc trực tuyến với đoàn thanh tra FSIS của Hoa Kỳ. Tổ chức 02 Hội nghị phát triển ngành hàng cá tra và tôm năm 2021 và Hội nghị bàn giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, chế biến tiêu thụ hải sản năm 2021. Bên cạnh đó, theo dõi diễn biến thời tiết, dự báo ngư trường, tình hình khai thác hải sản của ngư dân trên các vùng biển để kịp thời hỗ trợ ngư dân yên tâm sản xuất an toàn, hiệu quả.

  Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, xử lý vướng mắc về chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác và quản lý tàu cá tại cảng (theo Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT và Thông tư số 13/2020/TT-BNNPTNT) để đảm bảo hoạt động xuất khẩu hải sản không bị ảnh hưởng, góp phần tháo gỡ thẻ vàng của EC. Tiếp tục đôn đốc các địa phương thực hiện việc công bố mở cảng cá theo Luật Thủy sản 2017; chuẩn bị công bố cảng cá đủ điều kiện hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; Công bố danh sách cảng cá cho phép tàu hoạt động vùng khơi cập cảng. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án nâng cao giá trị sản phẩm hải sản khai thác. Đồng thời, làm việc với những tỉnh (để xảy ra tàu cá vi phạm) để kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; làm việc với Bộ Quốc phòng về bàn giải pháp ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài.

  Đối với công tác Chế biến và Phát triển thị trường: Tổ chức “Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy công tác chế biến và phát triển thị trường nông sản năm 2021” và “Diễn đàn Thúc đẩy chế biến nông sản gắn với yêu cầu của thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu”; Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam của Bộ. Xúc tiến thương mại quốc tế, thúc đẩy xuất khẩu; Phổ biến, hướng dẫn các quy định thị trường, rào cản kỹ thuật trong thương mại nông sản, định hướng xuất khẩu nông lâm thủy sản tại các thị trường trọng điểm. Tiếp tục tổng hợp các thông báo và cảnh báo từ các đối tác thương mại và các nước thành viên WTO, phối hợp với các đơn vị liên quan trong mạng lưới phản hồi các góp ý đối với dự thảo biện pháp SPS mới của Việt Nam đã thông báo với WTO.

  Về hoạt động Quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm: Tiếp tục xử lý các vấn đề thị trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản, thủy sản, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Úc, Brazil... trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19. Phối hợp với một số Báo, Đài (Báo Đại biểu Nhân dân, VTV, VoV...) cập nhật phổ biến pháp luật và quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn; Triển khai các dự án quốc tế về an toàn thực phẩm với Hà Lan, Canada, Nhật Bản, Ailen. Tiếp tục duy trì triển khai các chương trình giám sát vệ sinh ATTP trong thủy sản nuôi; vùng thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ; sản phẩm nông, thủy sản chế biến.

  Ngoài ra, tiếp tục phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý “Đề án phát triển hợp tác xã ứng phó với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long”. Phối hợp với Bộ Tài chính triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp; phê duyệt Văn kiện dự án “Hỗ trợ, cải thiện nâng cao năng lực thực hiện nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng thuộc Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” tại Việt Nam đến năm 2025”.

  Ngọc Thúy - FICen

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline