Thiết bị lưu trữ dữ liệu trung tâm - Meshlium Gateway

Meshlium Gateway - Kết nối chuẩn 802.15.4 - 2.4Ghz (Phiên bản EU/BR)

Meshlium là Bộ kết nối trung tâm IoT để kết nối bất kỳ cảm biến nào với bất kỳ nền tảng đám mây nào. Kết nối chuẩn 802.15.4 - 2.4Ghz (Phiên bản EU/BR).

Meshlium Gateway - Kết nối chuẩn 868Mhz (Phiên bản EU)

Meshlium là Bộ kết nối trung tâm IoT để kết nối bất kỳ cảm biến nào với bất kỳ nền tảng đám mây nào. Kết nối chuẩn 868Mhz (Phiên bản EU).

Meshlium Gateway - Kết nối chuẩn 802.15.4 (2.4Ghz) và 868Mhz (Phiên bản EU)

Meshlium là Bộ kết nối trung tâm IoT để kết nối bất kỳ cảm biến nào với bất kỳ nền tảng đám mây nào. Kết nối chuẩn 802.15.4 (2.4Ghz) và 868Mhz (Phiên bản EU).
Zalo
Hotline