Bo mạch Libelium Waspmote OEM

Bo cảm biến Nông nghiệp

Applications

Precision Agriculture
Leaf wetness, fruit diameter
Irrigation Systems
Soil moisture, leaf wetness
Greenhouses
Solar radiation, humidity, temperature
Weather Stations
Anemometer, wind vane, pluviometer
Sensors

Air Temperature, Humidity and Pressure
Soil Temperature / Moisture
Leaf Wetness
Solar Radiation – PAR
Ultraviolet Radiation – UV
Trunk Diameter
Stem Diameter
Fruit Diameter
Anemometer
Wind Vane
Pluviometer
Luminosity (Luxes)
Ultrasound (distance measurement)

Bo mạch Gas PRO

Applications

City pollution
CO, NO, NO2, O3, SO2, Particle Matter – Dust
Air Quality Index calculation
SO2, NO2, Particle Matter – Dust, CO, O3, NH3
Emissions from farms and hatcheries
CH4, H2S, NH3
Greenhouse management
CO2, CH4, humidity
Control of chemical and industrial processes
CH4, SO2, CO2
Indoor air quality
CO2, CO, Particle Matter – Dust, O3
Forest fires
CO, CO2
Sensors

Carbon Monoxide – CO
Carbon Dioxide – CO2
Molecular Oxygen – O2
Ozone – O3
Nitric Oxide – NO
Nitric Dioxide – NO2
Sulfur Dioxide – SO2
Ammonia – NH3
Methane – CH4 – and other combustible gases
Hydrogen Sulfide – H2S
Particle Matter (PM1 / PM2.5 / PM10) – Dust Sensor
Temperature
Humidity
Pressure

Bo Waspmote

Kiến trúc phần cứng Waspmote được thiết kế đặc biệt để hoạt động với mức tiêu thụ điện cực thấp. Công tắc kỹ thuật số cho phép bật và tắt bất kỳ giao diện cảm biến nào cũng như các mô-đun vô tuyến. Ba chế độ ngủ khác nhau làm cho Waspmote trở thành nền tảng IoT tiêu thụ thấp nhất trên thị trường (7 µA).
Zalo
Hotline