Các loại cảm biến chất lượng nước

Cảm biến Oxy hoà tan trong nước

Cảm biến dùng công nghệ quang học để đo nồng độ oxy hoà tan trong ao nuôi tôm.

Cảm biến độ mặn trong nước CTZN

Dùng để đo độ mặn nước có tích hợp nhiệt độ. Cảm biến dùng công nghệ Inductive giúp giảm thời gian bảo dưỡng định kỳ mà vẫn cho số liệu đo chính xác.

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm và áp suất không khí

Một trong những yêu cầu kỹ thuật là cần đo áp suất và độ ẩm trong không khí để theo dõi và tính toán chính xác chỉ số oxy hòa tan trong nước ao nuôi tôm.

Cảm biến độ đục nước tích hợp nhiệt độ

Sử dụng cảm biến này cho biết mức độ đục trong nước ao nuôi.

Cảm biến pH và ORP trong nước

Tích hợp 2 chỉ tiêu pH và ORP trong cùng một cảm biến vật lý cho phép đo chính xác và biểu thị sự tương quan giữa hai chỉ tiêu trong một thời điểm đo. Cảm biến đã bao gồm bù nhiệt.

Tổng số vi khuẩn coliform, TLF, độ đục và nhiệt độ Đầu dò cảm biến Proteus

Đầu dò cảm biến Proteus tổng số vi khuẩn coliform, TLF, độ đục và nhiệt độ là một cảm biến đáng tin cậy và chính xác để đo coliform (tổng số, e. Coli hoặc phân) trong các ứng dụng vĩnh viễn và tạm thời.

Bên cạnh đó, nó có thể đo các thông số hữu cơ khác như:
BOD (nhu cầu oxy sinh hóa)
COD (nhu cầu oxy hóa học)
TOC (tổng cacbon hữu cơ)

Cảm biến đo mực nước

Cảm biến dùng công nghệ Radar để đo mực nước trong ao nuôi tôm chính xác.

Đầu dò cảm biến StacSense COD, BOD, TOC, SAC254 và nhiệt độ

Đầu dò cảm biến StacSense sử dụng công nghệ quang học để đo phổ tia cực tím ở bước sóng 254 nm, cho phép đo nhiều thông số liên quan đến hàm lượng nước hữu cơ.

Thông thường, có một số thành phần liên quan đến sự sống hữu cơ, do đó, thông thường để thu được chất hữu cơ thông qua các thông số như Nhu cầu oxy hóa học (COD), Nhu cầu oxy sinh học (BOD), Tổng cacbon hữu cơ (TOC) và Hệ số hấp thụ quang phổ ở 254 nm (SAC254).

Cảm biến đa chỉ tiêu tích hợp NH4+ và NO3-

Cảm biến đa năng cho phép tích hợp chỉ tiêu đo khí độc Ammonium (NH4+) và Nitrat (NO3-) trong nước, giúp phát hiện sớm sự vượt mức cho phép của những chỉ tiêu này có trong ao nuôi tôm.

Cảm biến đo độ sáng (AMS TSL2561)

Dùng cảm biến này cho phép biết được độ sáng để chủ động giảm nhiệt độ mặt nước trên ao, đặc biệt trong mùa nắng.
Zalo
Hotline