Ông Lê Minh Hoan giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày đăng: 08/04/2021 10:37 AM

  Sáng 8/4, Quốc hội đã phê chuẩn về việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với ông Lê Minh Hoan.

  Ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ảnh: Minh Phúc.

  Ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ảnh: Minh Phúc.

  Cụ thể, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, 12 Bộ trưởng, trưởng ngành.

  Theo đó, ông Lê Minh Hoan - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  Ông Lê Minh Hoan sinh ngày 19 tháng 1 năm 1961; Quê quán: xã Mỹ Trà, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư, thạc sỹ Kinh tế;

  Ông là đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII và XIV thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp.

  Năm 1984 - 1994: Ông Lê Minh Hoan công tác tại thị xã Cao Lãnh (nay là thành phố Cao Lãnh): Chuyên viên, Phó Trưởng phòng Giao thông - Xây dựng; Phó Trưởng phòng; Trưởng phòng Quản lý đô thị; Trưởng phòng Xây dựng và Quản lý đô thị;

  Từ tháng 1/1995 đến tháng 12/2003: Ông Lê Minh Hoan làm Phó Giám đốc, Quyền Giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng;

  Từ tháng 12/2003 đến tháng 5/2014: Ông Lê Minh Hoan giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh (tháng 8/2008), Phó Bí thư Tỉnh ủy (tháng 10/2010), Chủ tịch UBND tỉnh (tháng 11/2010), Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp (khóa XIII và XIV, từ năm 2011 đến nay);

  Từ tháng 5/2014 đến tháng 9/2020: Ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (từ tháng 1/2016 đến tháng 7/2016), Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp. Tháng 1/2016, tại Đại hội XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

  Ngày 21/9/2020: Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1433/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  Ngày 30/1/2021: Tại Đại hội XIII của Đảng, ông Lê Minh Hoan tái đắc cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

  Ngày 8/4/2021: Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Minh Hoan giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  Nguồn: https://nongnghiep.vn/ong-le-minh-hoan-giu-chuc-bo-truong-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-d287966.html

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline