Tại Columbia - Cho chất lượng cây chuối bền vững hơn

Ngày đăng: 25/03/2021 10:36 AM

    Theo dõi độ ẩm đất và nước trên lá là những yếu tố quan trọng cho chất lượng Chuối ngon hơn. Dự án được triển khai tại Columbia.

    Chia sẻ:
    Bài viết khác:
    Zalo
    Hotline