Chứng nhận sản phẩm hợp qui

Ngày đăng: 17/07/2021 01:15 PM

  Các sản phẩm do Chúng tôi cung cấp chính thức ở thị trường Việt Nam đều đáp ứng nghiêm ngặt tiêu chuẩn hợp qui sản phẩm không dây theo Qui định hiện hành của Bộ Thông tin và Truyền Thông, áp dụng cho các sản phẩm có giao tiếp WiFi 2.4Ghz, 4G/LTE và 802.15.4 (2.4Ghz) bao gồm QCVN 54:2020 mới nhất được qui định tại Thông tư số 10 và 11 năm 2020, áp dụng chính thức bắt đầu từ 1/7/2021.

   

   

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline