Tại Ý - Tăng năng suất cây Dâu Tây

Ngày đăng: 25/03/2021 10:23 AM

    Ứng dụng giám sát chất lượng nước tưới và thổ dưỡng trong canh tác trồng cây Dâu. Dự án được triển khai tại Ý.

    Chia sẻ:
    Bài viết khác:
    Zalo
    Hotline