Nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại Quảng Trị

Ngày đăng: 12/04/2021 03:53 PM

  Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”(WB7) với mục tiêu cải thiện tính bền vững của hệ thống sản xuất nông nghiệp được cung cấp dịch vụ tưới tiêu đã nâng cấp, hiện đại hóa tại 7 tỉnh ở khu vực miền núi phía Bắc và miền Trung, trong đó có Quảng Trị.

  08-53-11_qt-_thong_minh_1
  Chi cục TT-BVTT Quảng Trị tổ chức hội thảo để các bên liên quan thảo luận, đánh giá các hệ thống CSA.

   

  Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị có 4 hợp phần, trong đó hợp phần 3 là “Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu”(CSA). Mục tiêu của dự án là cải thiện SXNN có tưới nhằm nâng cao giá trị gia tăng và bền vững thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở cải thiện hệ thống tưới tiêu và thể chế, chính sách quản lý thủy lợi, theo định hướng Chương trình MTQG xây dựng NTM và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

  Bà Nguyễn Hồng Phương, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trot - BVTV tỉnh Quảng Trị cho biết, hợp phần 3 được triển khai tại Quảng Trị tập trung vào các nội dung: Hỗ trợ xây dựng 15 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng các thực hành CSA; trong đó bao gồm 6 mô hình “Cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hàng hóa và nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích” tại các xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Lâm của huyện Vĩnh Linh; tại xã Gio Mỹ, Gio Thành, Gio Quang của huyện Gio Linh và xã Cam Thanh của huyện Cam Lộ, được thực hiện trên đất 2 vụ lúa.

  Còn 6 mô hình “Sản xuất cây trồng cạn (lạc, ngô) áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm theo hướng hàng hóa” được triển khai thực hiện tại các xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn của huyện Vĩnh Linh; xã Gio Mỹ, Gio Thành của huyện Gio Linh và xã Cam Thanh của huyện Cam Lộ. Mô hình “Sản xuất rau an toàn áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm” triển khai tại phường Đông Thanh của TP. Đông Hà…

  08-53-11_qt-_thong_minh_2
  Cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hàng hóa được dự án triển khai nhiều địa phương của Quảng Trị.

   

  Ông Trần Văn Quảng, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh, địa phương nằm trong vùng hưởng lợi dự án đánh giá: Điểm nổi bật là mô hình được triển khai theo phương pháp khuyến nông có sự tham gia của người nông dân, trong đó nông hộ tham gia về công lao động trực tiếp. Dự án hỗ trợ kỹ thuật, 100% giống và chế phẩm vi sinh, 30% vật tư triển khai, toàn bộ sản phẩm thu được nông hộ được hưởng. Việc triển khai xây dựng mô hình có sự tham gia của chính quyền, đoàn thể tại địa phương, thông qua công tác truyên tuyền vận động thực hiện chủ trương của dự án, giám sát kết quả thực hiện càng làm cho dự án có ý nghĩa hơn.

   

  LÂM QUANG BỬU

  (Kiến thức gia đình số 35)

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline