Hệ thống phân phối

Khởi đầu là Nhà phân phối các sản phẩm phần cứng IoT từ năm 2015, đến nay chúng tôi đã phát triển được kênh phân phối giải pháp IoT tổng thể bao gồm nền tảng phần mềm thông qua các đối tác rộng khắc ba vùng miền của Việt Nam. Không từ chối các cơ hội mở rộng đến các nước trong khu vực, Chúng tôi hiện đã có thêm mạng lưới đối tác tại Malaysia, Philippines, và Thailand, cùng với ngày càng nhiều giải pháp mới với mong muốn mang lợi ích nhiều hơn nữa để ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực Nông nghiệp tưới tiêu, và Nuôi trồng thuỷ hải sản.
Các Khách hàng
45 +
Các Khách hàng
Quốc gia Châu Á
5 +
Quốc gia Châu Á
Mô hình khắp cả nước
95 +
Mô hình khắp cả nước
Dự án đang triển khai
3 +
Dự án đang triển khai
Danh sách đối tác thương mại

Khởi đầu là Nhà phân phối các sản phẩm phần cứng IoT từ năm 2015, đến nay chúng tôi đã phát triển được kênh phân phối giải pháp IoT tổng thể bao gồm nền tảng phần mềm thông qua các đối tác rộng khắc ba vùng miền của Việt Nam.

Không từ chối các cơ hội mở rộng đến các nước trong khu vực, Chúng tôi hiện đã có thêm mạng lưới đối tác tại Malaysia, Philippines, và Thailand, cùng với ngày càng nhiều giải pháp mới với mong muốn mang lợi ích nhiều hơn nữa để ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực Nông nghiệp tưới tiêu, và Nuôi trồng thuỷ hải sản.

Zalo
Hotline