Tại Mỹ - Tăng chất lượng cây dược liệu trong nhà

Ngày đăng: 25/03/2021 10:43 AM

    Để biết chất lượng cây dược liệu quí được tăng trưởng, việc giám sát lượng sáng và nước tưới là vô cùng quan trọng. Dự án được triển khai tại Mỹ.

    Chia sẻ:
    Bài viết khác:
    Zalo
    Hotline